PİYANODA AKOR NASIL BASILIR VE TEMEL AKORLAR NELERDİR?

 

Piyanoda akor basmak için öncelikle gam bilgisi gerekmektedir. Ezberlenip de basmak yerine bilerek akor basmak daha verimli olacaktır. Dilerseniz şimdi biraz gam bilgisine yer verelim.

Piyanoda Türk müziğindeki gibi komalar bulunmaz.  Bu yüzden piyano üzerindeki tüm notalarda kromatikten faydalanmış oluruz. Sırayla yazmak gerekirse: C,C#,D,D#,E,F,F#,G,G#,A,A#,B,C. Bu 12 nota bir oktavı ifade eder. Piyanodaki beyaz tuşlar C,D,E,F,G,A,B,C şeklinde ilerler. C#,D#,F#,G#,A# notaları ise siyah tuşlar aracılığıyla elde edilir. Tüm bu notalar arasından temel olarak minör ve majör denilen uyumlu seslerden oluşan diziler elde edilir ve gam olarak adlandırılır. Her bir notanın majör ve minör gamı vardır. Majör ve minör gamlar belirli bir formülle bulunur.

Majör Gamlar: Tam,Tam,Yarım,Tam,Tam,Tam,Yarım (TTYTTTY) şeklinde üretilir. (Yarım ifadesinde bir sonraki, tam ifadesinde ise iki ilerisindeki nota alınır.)

Örnek olarak D Majör gamını ele alalım. D notasından başlayıp formülü kromatik üzerinde uygularsak, D,E,F#,G,A,B,C#,D notalarını elde ederiz.

Minör Gamlar: Tam,Yarım, Tam,Tam,Yarım,Tam,Tam (TYTTYTT) şeklinde üretilir.

Örnek olarak C Minör gamını ele alalım. C notasından başlayıp formülü kromatik üzerinde uygularsak, C,D,D#,F,G,G#,A#,C notalarını elde ederiz.

Gamlar bulunduktan sonra akorları elde etmek için gamın 1.si, 3.sü ve 5.si seçilir.Örnek verdiğimiz gamlara bakacak olursak, D akorunun, D,F#,A notalarından, Cm akorunun ise C,D#,G notalarından oluştuğunu görürüz.

Piyano üzerinde akor basmak için sol elin parmakları ile çalınacak akorun notaları basılır. Çalınacak parçanın tonuna ve tarzına göre orta veya bas tonlardan bir oktav seçilebilir.

piyano kursu İzmir // İzmir piyano dersi